1   2
 
 
 

TEREZA I, 1998

SILVER GELATIN WITH PHOTO OILS